Tag Archives: egyházi hírek

Szent Márton Plébánia hírei

Szent Márton Plébánia hírei Egyházközségünk pályázatot nyújtott be 2017-ben, a Szent Márton Alapítvánnyal - mint konzorciumi partnerrel együtt - A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével” címmel az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázathoz. A projekt címe: Szeged-Csanádi Egyházmegye Közösségfejlesztése -Kunszentmárton- Társadalmi esélyegyenlőség fokozása Kunszentmártonban, a katolikus közösség bevonásával, a település…
Olvass tovább

Beszámoló 2 0 1 7.

Egyházi hírek Beszámoló 2 0 1 7. Nagyböjtben lelkigyakorlatot tartott Varga Tamás cibakházi plébános atya 2017. évben március 28-29-én. A Plébániai esték keretében vendégünk volt: április 25-én Dr. Gruber László plébános atya, május 24-én Séra Erzsébet festőművész, tanárnő, június 28-án Dr. Szabó János nyugalmazott ügyvéd, szeptember 7-én Szabó Sándor történész, október 12-én Dr. Dénes Zoltán…
Olvass tovább

Egyházi hírek

Az év legszentebb ünnepére, a Karácsonyra készülve számtalan hangolódó programra került sor a Nagytemplomban, a szentmiséken túl is. A város adventi koszorújának első gyertyáját Kalaman János plébániai kormányzó gyújtotta meg. December 16-án gyertyát gyújtott Laurinyecz Pál kántor, a Szent Márton Énekkar közreműködése emelkedetté varázsolta a hangulatot. A Plébánián december elején adventi koszorúkészítésre került sor. December 20-án a Szent Anna Katolikus Óvoda gyermekei színvonalas…
Olvass tovább

Egyházi hírek

Elindulni az egység felé Korunk nagy betegsége, bűne a széthúzás. Sajnos mindennapos tapasztalat ez, amely az önzésből fakadó, a „csak nekem legyen jó” hozzáállás következménye. El kell jutnunk oda, hogy - mint gondolkodó emberek -, belássuk: egymás nélkül nem élhetünk. A Teremtő Isten társat adott Ádám mellé, Évát, a „minden élő anyját” /Teremtés, 3. fej.21b./, mert: „nem jó az embernek…
Olvass tovább

Egyházi hírek

A sötétségből a világosságba   "Kelj föl, tündökölj, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége felragyog fölötted!" (Iz. 61,1.) Advent, vagyis az Úrjövet időszakában vagyunk. Ez az idő a karácsonyt megelőző heteket jelenti. Várjuk az napot, mert mindenki vágyakozik az ünnepre. De mire is várakozunk? Az ünnep lényege mi is? Karácsony valóban SZENT ünnep, amikor…
Olvass tovább

Gyermeknap a plébánián

Gyermeknap a plébánián Október 21-én szombaton a hittanos gyermekek részére gitáros szentmisével egybekötött Gyermeknapot tartottunk. A mise után kézműves foglalkozáson vettek részt a gyermekek a plébánián. Szép számmal voltak jelen szülők és gyermekek. A nagyon jól sikerült program megkoronázása palacsintázással zárult. Mindenkinek köszönjük a részvételt. Kalaman János - plébániai kormányzó
Olvass tovább

Egyházi hírek

Szent Márton oltalmában A novemberi hónap nekünk, kunszentmártoni keresztényeknek az Isten kiváló tanújáról, Szent Márton püspökről is szól. Mindenkori példa számunkra az ő Isten akaratát elfogadó és az embereket szerető élete. Ő kiváló tanítványa Jézusnak, akinek a példáját követve elénk tárja; lehetséges megélni, amit Mestere tanít.Az ünnepi, búcsúi szentmise főolvasmánya, Szent Máté evangéliumából való, a 25. fej.…
Olvass tovább

Hálaadó Istentisztelet a református templomban

Hálaadó Istentisztelet a református templomban             „Lábam előtt mécses a te Igéd, ösvényem világossága.” (Zsoltárok 119,105.) 2017. október 14-én Hálaadó Istentisztelet keretén belül ünnepeltük a reformáció 500., a Tiszántúli Református Egyházkerület fennállásának 450. és templomunk felszentelésének 80. évfordulóját. Ezen a napon érkezett meg hozzánk a 2017. január 01-én Debrecenből vándorútra indított Szentírás. Ez a díszkötéses…
Olvass tovább

Zarándoklat Mátraverebély-Szentkútra

Zarándoklat Mátraverebély-Szentkútra Plébániánk 2017.augusztus 15-én Nagyboldogasszony ünnepén zarándoklatot szervezett Mátraverebély-Szentkútra a híveknek. Csodálatos időben indult útnak a 38 fős kis zarándokcsoport  Kalaman János plébános úr vezetésével. 2500 hívő gyűlt össze és imádkozott a szentmisén Bartal Károly  Tamás Opraem. a jászói  prépostság  nyugalmazott apátjával  a Magyarok Nagyasszonyához, majd a szentmise körmenettel zárult. A délutáni litánia és…
Olvass tovább

Egyházi hírek

Tisztelet a másik ember iránt Szomorú tapasztalni, milyen sokszor vagyunk közömbösek egymás iránt. De mi lehet az oka ennek a viselkedésnek? Sokan sokat értekeztek már ezen, én nem fogok. Keresztény emberként szólok, illetve idézek röviden a Bibliából. Ezt olvassuk Lukács evangéliumának 10. fej. 27. versében: Ő (Jézus) pedig így válaszolt: „Szeresd az Urat, a te…
Olvass tovább