Tag Archives: egyházi hírek

Egyházi hírek

Egyházi hírek Újjá-éledés Tavaszodik. Láthatjuk, hogy a természet újra jelzi; élek! A mogyoróbokrok kibontották barkáikat, a méhek máris meglepték a friss hajtásokat. Reménykedhetünk, hogy újra lesz mit szüretelnünk. Van egy mondás: "Ki mint vet, úgy arat!" A keresztény embernek is erre kell gondolnia, főleg a Nagyböjt-ben. Számunkra is itt az újrakezdés, az újjáéledés ideje. Fel kell…
Olvasd tovább

Egyházi hírek

Egyházi hírek Excellenciás és Főtisztelendő dr. Kiss-Rigó László, a Szeged- Csanádi Egyházmegye püspöke jóváhagyta Forgó Miklós plébániai kormányzó úr által felterjesztett javaslatot, így megalakult a Szent Márton Plébánián az egyházközségi tanácsadó testület. Elnöke Forgó Miklós, világi elnöke Laurinyecz Pál. Tagjai: Herczeg Mártonné, Imrei István, Kiss László, Kovács Etel, Kovács Tibor, Lénárd Jánosné, Szabóné dr. Horváth Ilona, Tóthné Barna Mária, Varga András,…
Olvasd tovább

„Amit Isten egybekötött…”

EGYHÁZI HÍREK „Amit Isten egybekötött...” Február hónapban nagyon fontos dologról emlékezünk meg, mi keresztények, s akik hozzánk hasonlóan a házasságot az egyik legkomolyabb „intézménynek” tartják. A Házasság Hetére utalok, amikor egyházunkban sok-sok szép és figyelemreméltó rendezvénnyel hívják fel a figyelmet a férfi és a nő szent szövetségére, s az ebből a kapcsolatból születő gyermekekre. Mert gyermek csak a…
Olvasd tovább

Karácsonyi ünnepség – Szent Márton Plébánia

Karácsonyi ünnepség – Szent Márton Plébánia Az EFOP-1.3.7-17-2017-00051 kódszámú pályázat keretein belül az idén 2019.11.30-án került megrendezésre karácsonyi ünnepségünk. A két fő szervező Forgó Miklós plébános és Csernusné Erdei - Nagy Annamária hitoktató és pályázati koordinátor volt. Délelőtt 9-től gyülekeztünk a plébánián. A gyerekek lelkesen láttak neki a készülődésnek. A programok két helyszínen kerültek megrendezésre. A plébánia ebédlőjében a gyermekek…
Olvasd tovább

EGYHÁZI HÍREK

EGYHÁZI HÍREK Minden új esztendőben valamiért új lehetőségeket várunk, pedig tulajdonképpen csak annyi a különbség, hogy megváltozik az évszám. Ettől - tudjuk,- az életünk ugyanúgy megy tovább. Persze vannak ígérettételek, fogadkozások, de azok több-kevesebb idő után „elfelejtődnek”. Természeténél fogva az ember boldogságra éhezik, és ez így van rendjén, mert csak a boldog ember tud másokat is (jó…
Olvasd tovább

ADVENT – ÚRJÖVET

ADVENT – ÚRJÖVET A festészetben igen kedvelt jelenet az „Angyali üdvözlet”. De mit is takar ez a jelenet, honnan való? A Biblia lapjai tanúskodnak erről, mégpedig Lukács evangélista evangéliumának 1. fejezetében: „Isten pedig a hatodik hónapban elküldte Gábriel angyalt Galilea városába, amelynek Názáret a neve, egy szűzhöz, aki el volt jegyezve egy férfival. A neve József volt,…
Olvasd tovább

Egyházi hírek

„Mert láttuk csillagát napkeleten és eljöttünk, hogy hódoljunk neki.” Mt 2,2. Kedves Kunszentmártoniak! A fenti idézet Máté evangéliumából való: a „három királyok” a gyermek Jézust keresik, és érdeklődnek, hol találják, mert találkozni kívánnak vele. A karácsony előtti időszak egyházunkban az advent, melynek lényege a várakozás. Várunk, s felkészítjük lelkünket a Jézussal való találkozásra. Nekünk csak a templomba…
Olvasd tovább

Fogadalmi zarándoklat Máriaradnán

Fogadalmi zarándoklat Máriaradnán Az ember egész életében úton van, tart közelebbi, távolabbi célja felé. Nekünk keresztényeknek végső célunk, hogy találkozhassunk Teremtőnkkel. Az Istennel való találkozásra tudatosan készülünk. Egy-egy búcsús út erre a végső találkozásra készíti fel a hívőket. A kunszentmártoniak röviddel a város újratelepítése után – Radics István csodás gyógyulására emlékezve – évről-évre megtették a több…
Olvasd tovább

20 éves lett a Szent Márton Énekkar

20 éves lett a Szent Márton Énekkar 1999-ben, megalakulásunkkor tudatosan arra vállalkoztunk, hogy képességeinkkel, szolgálni akarjuk Istent, akitől a tehetséget kaptuk az énekléshez. Minden hónap egy vasárnapján énekelünk a szentmisén. Kezdetben, s amíg az énekkar létszáma lehetővé tette, többször tudtunk szép négyszólamú műveket megszólaltatni, ám mostanra inkább csak egyszólamú gregorián énekeket és himnuszokat énekelünk. Az Egyház hivatalos éneke…
Olvasd tovább

EGYHÁZI HÍREK

EGYHÁZI HÍREK - Kit válasszunk? Itt az október, amikor az országban a választópolgárok az urnákhoz járulnak. Kit válasszunk, kikre bízzuk a település vezetését? Kis túlzással, kiktől függjön életünk? Nem kis feladat ez, amikor annyian ígérik, hogy képesek segíteni rajtunk, jó irányba fordítani életünk szekerét. Semmi kétségem nem lehet afelől, hogy minden jelölt a jót szeretné tenni. Én…
Olvasd tovább