Tag Archives: 300 éves a város

A Jubileumi év programfüzete

Tisztelt Olvasóink! Kunszentmárton 1719-es újratelepítésének 300 éves évfordulójára emlékezik városunk 2019. júniusától egy éven keresztül. A jubileumi év programfüzetében részletesen olvashatják a tervezett rendezvényeket.  A szervezők minden rendezvényen nagy szeretettel várják Önöket!
Olvass tovább

300 éves az újjászületett város

300 éves az újjászületett város Kunszentmárton 1719-2019 20. rész - Kunszentmárton megszállásának évfordulós ünnepségei „1762-dik esztendőben, 13-dik napján Januariusnak […] Nzts. Radics Istvány Ur a Helségnek Sokszor bírója lévén, de Szemei világátúl meg fosztatván, idejenek 94-dik esztendeit Helségünkben el érvén, élő nyelvivel” beszélte el a Jászapátiról való kiköltözés és Kunszentmárton újraalapításának történetét. Az első lakosok „múnkálkodások által a…
Olvass tovább

300 éves az újjászületett város Kunszentmárton

300 éves az újjászületett város Kunszentmárton 1719-2019 18. rész - Kuncsorba 1745-ben, a redemptiokor Kunszentmárton magához váltotta Kuncsorba puszta fele területét. Másik felén Kisújszállás és Túrkeve osztozott. Magát a pusztát jász őseink első honkereső útjukon megismerték és a vizek hiánya miatt végül nem választották letelepedési helyül. Akkor még álltak a középkori település templomának romjai. 1718-tól kezdve -…
Olvass tovább

300 éves az újjászületett város

300 éves az újjászületett város Kunszentmárton 1719-2019 17. rész - Mesterszállás Nem mindenki számára tudott, hogyan kötődik Kunszentmártonhoz Mesterszállás, ahol az idősebb nemzedék talán mindmáig azt mondja Kunszentmártonba utazásakor, hogy „haza megyek”. Ennek gyökerei is az önmegváltáshoz, a redemptioig nyúlnak vissza. 1745-ben ugyanis a viszonylag szűk határú Kunszentmárton magához váltotta Mesterszállás pusztát és Kuncsorba puszta felét. Erre szükség…
Olvass tovább

300 éves az újjászületett város

300 éves az újjászületett város Kunszentmárton 1719-2019 16. rész - A redemptio 2. A Jászkunság lakosai részére adományozott kiváltságok egységes rendszerbe való foglalása a Mária Terézia által 1745-ben kiadott privilegiális oklevél, a Jászok és Kunok redemptiójáról. Ezt követte az 1751. évi XXV. t. cikk, valamint az úgynevezett „királyi regulatió”, amely az ősi szabadságjogok elismeréséről, gyakorlásáról és részletes…
Olvass tovább

300 éves az újjászületett város

300 éves az újjászületett város Kunszentmárton 1719-2019 15. rész A redemptio és előzményei 1. A török hódoltság vészterhes évtizedeiben a jász és kun településeket óriási károk érték. Lakóit a felvonuló hadak pusztították. Sokan ezért elmenekültek, másokat rabszolga sorba taszított a török. Főleg a kun székek elnéptelenedtek. A török alóli felszabadulás után a fegyverjogán visszaszerzett, koronabirtoknak számító területet…
Olvass tovább

300 éves az újjászületett város Kunszentmárton 1719-2019

300 éves az újjászületett város Kunszentmárton 1719-2019 14. rész - Kunszentmárton a Nagykunság igazságszolgáltatási központja A 18. századra kialakuló, önálló közigazgatással rendelkező Jászkun Kerület törvényhatósági jogállását tekintve elkülönült a vármegyéktől. A jogszolgáltatás és a közigazgatás a vármegyékhez hasonlóan nem vált el egymástól. Három igazgatási szint alakult ki a helytartótanács és a nádor felügyeletével. Ő nevezte ki a…
Olvass tovább

300 éves az újjászületett város – Kunszentmárton 1719-2019

300 éves az újjászületett város - Kunszentmárton 1719-2019 13. rész - Átkelőhely a Körösön: a kunszentmártoni rév 1805. július 16-án jeles vendéget köszöntöttek Kunszentmártonban: József nádort. A nádor - a „Jászkunok grófja” - a nagykunsági településeket érintve Máramarosba utazott azzal a céllal, hogy az útba eső lakosságot a nemesi felkelés ügyének megnyerje. Az utazásról Dósa Antal levéltárnok…
Olvass tovább

300 éves a város

Tanítók és tanítónők a 18. századi Kunszentmártonban Kunszentmárton az újratelepülést követően hamar elkezdte élni a Jászkun Kerület településeinek megszokott mindennapjait. Az élet normalizálódott, aminek részeként a község gondoskodott a területén élő gyermekek iskoláztatásáról. Az alapvetően erkölcsi- vallási ismereteket és „elemi” készségeket anyanyelven oktató népiskolák (Mészáros István terminológiájával kisiskolák) szervezését, a 17. század végétől a római katolikus egyházmegyék püspökei…
Olvass tovább

300 éves az újjászületett város Kunszentmárton

300 éves az újjászületett város Kunszentmárton 1719-2019 11. rész Az egyházközség megszervezése Az egyházközség megszervezése, a templom és a plébánia építés legalább olyan fontos volt, mint a világi község megalakítása. A vallás, a gondviselő Istenbe vetett hit elkísért mindenkit a születéstől a halálig. Az egyház nemcsak a (mai szóval) a népmozgalmi adatok nyilvántartásáról, hanem a gyermekek oktatásáról…
Olvass tovább