Tag Archives: 300 éves a város

ELŐFIZETÉSI LEHETŐSÉG!

ELŐFIZETÉSI LEHETŐSÉG!   Egy jász település a Nagykunságban. Kunszentmárton a 18. században. Szerkeszti: Barna Gábor. Kunszentmárton, 2019.   Kunszentmárton a török hódoltság után 1719-ben éledt újjá jórészt Jászapátiról érkezett telepeseknek köszönhetően. A gyorsan gyarapodó község életének első évszázadát mutatják be a kötet tanulmányai több mint 500 oldalon, számos korabeli térkép, irat színes másolatával. A régi…
Olvass tovább

300 éve történt városunk, Kunszentmárton újratelepítése

300 éve történt városunk, Kunszentmárton újratelepítése A ma generációjának képviselőjeként megtisztelő volt jelen lenni múltunk egyik igazán jelentős eseményén, városunk, Kunszentmárton újratelepítésének 300. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségsorozat nyitó rendezvényén 2019. június 15-én, szombaton. A délelőtt szentmisével vette a római katolikus nagytemplomban, tisztelegve bátor és nemes alapítóink emléke előtt. A szentmise főcelebránsa Kladiva Imre apát úr, Jászapáti város plébánosa volt, mellette…
Olvass tovább

Kunszentmárton újratelepítésének 300. évfordulója

Kunszentmárton újratelepítésének 300. évfordulója 2019. június 15-én Szentmisével, Ünnepi Képviselő-testületi Üléssel és jelképes síravatással emlékeztünk meg újratelepítő eleinkről, kiknek szülőföldünket köszönhetjük. Minden fellépőnek, közreműködőnek, résztvevőnek és szervezőknek köszönjük, hogy e csodás ünnepségnek részesei lehettünk! Wenner-Várkonyi Attila - polgármester A rendezvényen készült képek az alábbi linkekre kattintva megtekinthetőek! A szentmise képei Az ünnepi képviselő-testületi ülés képei Az…
Olvass tovább

Hamarosan elkészül az újratelepítő elődeink síremléke

Hamarosan elkészül az újratelepítő elődeink síremléke Hamarosan elkészül újratelepítő elődeink síremléke, melyet a szombati jubileumi ünnepségen fogunk felavatni. Ezzel a kővel tisztelgünk azok előtt, akiknek szülőföldünket köszönhetjük. A csodálatos virágos környezet a Városgondnokság munkatársai szorgos keze munkájának köszönhető! Wenner-Várkonyi Attila - polgármester    
Olvass tovább

A Jubileumi év programfüzete

Tisztelt Olvasóink! Kunszentmárton 1719-es újratelepítésének 300 éves évfordulójára emlékezik városunk 2019. júniusától egy éven keresztül. A jubileumi év programfüzetében részletesen olvashatják a tervezett rendezvényeket.  A szervezők minden rendezvényen nagy szeretettel várják Önöket!
Olvass tovább

300 éves az újjászületett város

300 éves az újjászületett város Kunszentmárton 1719-2019 20. rész - Kunszentmárton megszállásának évfordulós ünnepségei „1762-dik esztendőben, 13-dik napján Januariusnak […] Nzts. Radics Istvány Ur a Helségnek Sokszor bírója lévén, de Szemei világátúl meg fosztatván, idejenek 94-dik esztendeit Helségünkben el érvén, élő nyelvivel” beszélte el a Jászapátiról való kiköltözés és Kunszentmárton újraalapításának történetét. Az első lakosok „múnkálkodások által a…
Olvass tovább

300 éves az újjászületett város Kunszentmárton

300 éves az újjászületett város Kunszentmárton 1719-2019 18. rész - Kuncsorba 1745-ben, a redemptiokor Kunszentmárton magához váltotta Kuncsorba puszta fele területét. Másik felén Kisújszállás és Túrkeve osztozott. Magát a pusztát jász őseink első honkereső útjukon megismerték és a vizek hiánya miatt végül nem választották letelepedési helyül. Akkor még álltak a középkori település templomának romjai. 1718-tól kezdve -…
Olvass tovább

300 éves az újjászületett város

300 éves az újjászületett város Kunszentmárton 1719-2019 17. rész - Mesterszállás Nem mindenki számára tudott, hogyan kötődik Kunszentmártonhoz Mesterszállás, ahol az idősebb nemzedék talán mindmáig azt mondja Kunszentmártonba utazásakor, hogy „haza megyek”. Ennek gyökerei is az önmegváltáshoz, a redemptioig nyúlnak vissza. 1745-ben ugyanis a viszonylag szűk határú Kunszentmárton magához váltotta Mesterszállás pusztát és Kuncsorba puszta felét. Erre szükség…
Olvass tovább

300 éves az újjászületett város

300 éves az újjászületett város Kunszentmárton 1719-2019 16. rész - A redemptio 2. A Jászkunság lakosai részére adományozott kiváltságok egységes rendszerbe való foglalása a Mária Terézia által 1745-ben kiadott privilegiális oklevél, a Jászok és Kunok redemptiójáról. Ezt követte az 1751. évi XXV. t. cikk, valamint az úgynevezett „királyi regulatió”, amely az ősi szabadságjogok elismeréséről, gyakorlásáról és részletes…
Olvass tovább

300 éves az újjászületett város

300 éves az újjászületett város Kunszentmárton 1719-2019 15. rész A redemptio és előzményei 1. A török hódoltság vészterhes évtizedeiben a jász és kun településeket óriási károk érték. Lakóit a felvonuló hadak pusztították. Sokan ezért elmenekültek, másokat rabszolga sorba taszított a török. Főleg a kun székek elnéptelenedtek. A török alóli felszabadulás után a fegyverjogán visszaszerzett, koronabirtoknak számító területet…
Olvass tovább