Novemberi soros képviselő-testületi ülés

Képviselő-testületi ülés

Kunszentmárton Város Képviselő-testülete soros ülését tartotta 2017. november 23-án csütörtökön a Városháza tanácskozótermében.
Első napirendi pontként megtárgyalta a Köztemető fenntartására kötött megállapodás módosítását, melynek kapcsán a későbbiekben Kalaman János plébániai kormányzó és Kunszentmárton Város Önkormányzata további egyeztetéseket folytat. A képviselő-testület 2015. áprilisában kötött megállapodást a Szent Márton Plébániával a köztemető fenntartására, melyet a felek 2016. június 2. napjával közös megegyezéssel hatályon kívül helyeztek és új megállapodást kötöttek. „Az önkormányzat a megállapodásban vállalt kötelezettségének eleget tett, 2015, 2016 és a 2017. évben is biztosította a temetőfenntartó részére az évi 2.000.000 Ft, ezidáig mindösszesen 6.000.000 Ft díjat, amelyet kiállított számla ellenében megfizetett. Az önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2017. októberi soros ülésén értékelte a köztemető fenntartására kötött megállapodásban foglalt feladatellátást, és úgy döntött, hogy Kunszentmárton Város Önkormányzata, hogy a Szent Márton Plébániával létrejött megállapodás módosítását kezdeményezi.” - összegezte Dr. Hoffmann Zsolt jegyző az eddigi történéseket. 

A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ beszámolóját a képviselők egyhangúlag elfogadták, megköszönték Dr. Pusztai Gabriella intézményvezető és munkatársai kiváló munkáját, akik az intézményegységek összevonása óta fáradhatatlan tenni akarással a lehető legtöbbet hozták ki a különböző részegységek összehangolásából, mellyel mára Kunszentmárton kultúrájának szerves részét képezi az intézmény.

Szintén egyhangú szavazattal elfogadta a képviselő-testület a 2017. évi helyi adóbevételek alakulásáról szóló tájékoztatót. A 2017. évi önkormányzati költségvetési rendeletben előírt feladatok teljesítéséhez kiemelt fontossággal bír a saját bevételek között az adóbevételek teljesítése, amelyek részben fedezetet nyújtanak az önkormányzati feladatok ellátásához. 2017. november végéig az Önkormányzat adóbevételeinek teljesítése elérte a 96%-t, ami valószínűsíthető, hogy év végéig maradéktalanul teljesül. A képviselő-testület 2016-ban elkezdte a városban a térfigyelő kamerarendszer kiépítését, a jelenlegi kiépítettség részleteiről előző lapszámunkban tájékoztattuk kedves olvasóinkat. A novemberi soros ülésen pedig döntés született arra vonatkozóan, hogy a kamerarendszer kiépítését a 2018-as évben is folytatni kívánja az önkormányzat. „A meglévő kamerák által rögzített felvételek több esetben segítségül szolgáltak a rendőrség munkájában. Az adatokhoz való hozzáférés adatvédelmi szabályzattal rögzített ugyan, azonban hivatalunk minden szabályos megkeresésnek és adatkérésnek a lehető legrövidebb időn belül eleget tud tenni.” – mondta Wenner-Várkonyi Attila polgármester az előterjesztéssel kapcsolatban.
Továbbá külön beszámolóban tájékoztatta a polgármester a testületet az idei évi tevékenységéről és az önkormányzattal elért közös eredményekről.

Herczeg Renáta

DSC_2204 DSC_2205

A hozzászólások nem engedélyezettek!