Átadták a „Tiszazug” rendőre címet

Átadták a „Tiszazug” rendőre címet

A Kunszentmártoni Rendőrkapitányság illetékességi területének településeit is felölelő Tiszazugi Települések Szövetsége 1998-ban határozott a „Tiszazug Rendőre” cím odaítéléséről. A megtisztelő cím a Kunszentmártoni Rendőrkapitányság azon hivatásos állományú beosztottjának adományozható, akinek kiemelkedő tevékenysége meghatározó a Tiszazug közrendjére, közbiztonságára.
A Szövetség a címet 2017. évben Borsos Attila rendőr törzsőrmester, a Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály Közrendvédelmi Alosztály, Szabálysértési Előkészítő Csoport segédelőadójának adományozta.
Borsos Attila rendőr törzsőrmester BM szolgálatát 1999. július 01-jén kezdte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság, Budaörsi Rendőrkapitányság állományban járőri beosztásban, majd 2000. április 01-től került jelenlegi szolgálati helyére, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság, Kunszentmártoni Rendőrkapitányság állományába szintén járőri beosztásba. 2004. július 01-én kinevezésre került járőrvezetői, majd 2013. február 01-től szolgálatirányító parancsnoki beosztásba. 2016. május 01-től kérésére, nevezett a Rendészeti Osztály, Közrendvédelmi Alosztály, Szabálysértési Előkészítő csoport állományában látja el feladatát segédelőadói beosztásban. Munkájában kitartó, elvszerű, céltudatos. Feladatait pontosan és kiemelkedő színvonalon hajtja végre, szakmai jártassága és ismerete kiemelkedő. Feladatköréből adódóan az állampolgárok széles rétegével kerül kapcsolatba, ezért munkavégzése során az ügyfelekkel olyan kontaktust alakít ki, mely erősíti az állampolgárok rendőri munkába vetett bizalmát. Mind az állománnyal, mind az állampolgárokkal való kapcsolatteremtő és kapcsolat fenntartó képessége kiemelkedő.
A hatékony szolgálat ellátás érdekében jó együttműködést teremtett más szolgálati ágak vezetőivel és beosztottjaival egyaránt. Szakmai munkájában szerzett tapasztalatait az újonnan érkező munkatársaival megosztja. Gyorsan és könnyen alkalmazkodik új helyzetekhez, emberekhez. Fegyelmezett rendőr, parancsnokaival szemben tisztelettudó, kollegákkal szemben segítőkész, munkatársaival való kapcsolata kiemelkedő. Hosszú évek óta személyisége magas szintű felelősségérzettel párosul, valamint kiemelkedő hivatástudatról tesz folyamatosan tanúbizonyságot.

Fekete Tamásné c.r. őrgy.
kiemelt főelőadó

Borsos Attila

A hozzászólások nem engedélyezettek!