Pályázati Felhívás – Műszaki Ügyintéző

Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal
Műszaki és Pályázatkezelő Osztály

műszaki ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Önkormányzati beruházásokhoz és műszaki ügyintézéshez kapcsolatos feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középfokú képesítés, építésügy,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         kivitelezésben való jártasság - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. április 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Hoffmann Zsolt jegyző nyújt, a 56/560-524 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Ksz/2464/2018 , valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

munkáltató dönt

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 12.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kunszentmarton.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 19.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Kifüggesztés napja: 
szerda, 2018, március 21
Levétel napja: 
hétfő, 2018, április 30

A hozzászólások nem engedélyezettek!