Pedagógusnap

„Sose feledd, példa vagy!”

 

Kunszentmárton Város Önkormányzata a pedagógusnap alkalmából Városházán 2018. június 1-én köszöntötte városunk aktív óvodapedagógusait, tanítóit, nyugdíjas tanárait és művésztanárait.

Elsőként Wenner-Várkonyi Attila polgármester méltató gondolatait fogalmazta meg a város pedagógusairól, akik szenvedélyesen szeretik a szakmát és a gyermekeket. „A modernkori pedagógiára jellemző, hogy a pedagógus munkájának nagy részét már nem az oktatás, hanem a nevelés teszi ki. Ez egy kemény és fárasztó munka. Ők azok, akik kisgyermekkortól kezdve fogják a gyermekek kezét. A fiatal felnőttek útjukra bocsájtva megállják helyüket a magánéletben, a munkában, családot alapítanak, gyermekeket nevelnek, ezzel hozzájárulnak a magyar nemzet megtartásához és gyarapításához. Köszönöm a munkát, melyet az óvodákban, az általános és a középiskolában, továbbá amit a művészetoktatás területen tesznek a kunszentmártoni ifjúságért nap, mint nap.

Molnár Zsuzsanna a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ Városi Óvoda vezetője ünnepi beszédében kiemelte, hogy a pedagógusok munkája, talán soha nem szólt ennyi küzdelemről, alkalmazkodó készségről, soha nem állt ki ennyi próbát, mint napjainkban.

Az ünnepségen jelen volt Szutorisz-Szügyi Csongor, a Szolnoki Tankerületi Központ igazgatója, aki átadta a Szolnoki Tankerület elismeréseit: Szolgálati Emlékérmet vett át Tóthné Nagy Erzsébet, kiváló Pedagógus Díjat kapott Csollákné Apatóczki Etelka, tankerületi elismerésben részesült Sonkolyné Nagy Júlia és Kanyó Ágnes. A díjakat Szutorisz-Szügyi Csongor és Takácsné Szilágyi Erzsébet a Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Iskola igazgató asszonya adták át.

 

2017-ben Molnár Zsuzsanna kiemelkedő munkája elismeréseként vette át Kunszentmárton Város Pedagógiai Díját. Több évtizedes kimagasló szakmai munkája elismeréseként ebben az esztendőben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Megyei Pedagógiai díját veheti át

Kunszentmárton Város Képviselő-testülete által alapított „Pedagógiai Díjat” ebben az évben Kovács Mariann a Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanítónője kapta.

Kovács Mariann 1988-tól a Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanítónője. Születésétől fogva városunkhoz kötődik, hiszen általános iskolai, majd középiskolai tanulmányait is itt végezte. A pedagógusi pálya választásában nagy hatással volt rá tanító nénije, Lapu Erzsébet, aki egy életre meghatározója lett választott hivatásának. Tanítói diplomáját a Zsámbéki Tanítóképző Főiskolán szerezte meg — ének-zene szakkollégiumi végzettséggel kiegészítve. Elhivatottsága, személyes példamutatása, oktató, nevelő munkáján keresztül mutatkozik meg. Törekszik tudásának gyarapítására. 2009-ben szakvizsgát tett gyermektánc, hon- és népismeret műveltségi területen. Folyamatosan megújuló szakmai felkészültségét, az iskola iránti elkötelezettségét sok-sok jelenlegi és volt tanuló, szülő és kolléga tapasztalatból nagyon jól ismeri. Követendő példát adott és a mai napig ad önzetlen emberségből, másokra figyelésből, őszinteségből, becsületességből. Megbízható, lelkiismeretes, a gyerekek érdekeit szem előtt tartó pedagógus. A mai napig lendületes, az újra nyitott, mindig derűs személyiség, aki megjelenésével rövid időn belül harmóniát teremt környezetében. Hatalmas szakmai tudással, kifogyhatatlan tudásvággyal éli a tanítók mindennapi életét. Számtalan, ma már felnőtté vált kisgyermeket tanított az alapkészségek tudományára, akik a mai napig szívesen emlékeznek vissza tanóráira, és akiknek ő maga is meghatározója volt a későbbi pályaválasztásban. Tanóráin nemcsak a kötelezően előírt feladatokat végzik el, hanem megismerkednek hazánk értékeivel, történelmi múltunkkal, kultúránkkal. A gyermekek nevelésében, fejlesztésében kiemelkedő eredményei vannak. Munkáját a rendszeresség, pontosság és precizitás jellemzi. Munkabírása és temperamentuma példa az egész tantestület számára. Nemcsak a gyermekekkel, hanem a szülőkkel is közvetlen a kapcsolata. Hiszi és vallja, hogy igazi közösséget, maradandó emlékeket, igazi emberi mély kapcsolatot ilyenkor lehet kialakítani. Rendkívül sikeres pedagógus, a nevelőtestület értékes tagja.

E sikeresen ívelő pálya mögött egy támogató család áll. Férjével, Kovács Ferenccel szeretettel és nagy odafigyeléssel segítik és támogatják a már felnőtt korú gyermekeiket Mátét és Karolint. Kimagasló és példamutató pedagógiai munkájáért méltó Kunszentmárton Város Pedagógiai Díjára.

Polgármesteri elismerésben részesült Bahil Attila művésztanár, Karsai-Balogh Katalin, Majzikné Sári Aranka és Szántó Mária óvodapedagógusok, Márkusné Tóth Erzsébet és Pintér Edit középiskolai tanárok.

Séra Erzsébet nyugalmazott pedagógusnak a magyar művelődés szolgálatában kifejtett értékes szakmai tevékenysége elismeréseként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa Arany díszoklevelet adományozott oklevele megszerzésének jubileuma alkalmából.

Bahil Attila és Tóth Ágnes a zeneiskola tanárai színvonalas előadásaikkal köszöntötték a ünnepelt pedagógusokat.

Nagy László soraival gratulálunk minden díjazottnak:

 „Élen állsz és messze látszol, sose feledd, példa vagy!”

 

A Kunszentmártoni Szervezési, Igazgatási és Humánpolitikai Osztály munkatársai

A Pedagógusnap képei az alábbi linken megtekinthetőek!

A hozzászólások nem engedélyezettek!