Testületi ülések

Testületi ülések

Kunszentmárton Város képviselő-testületének nyár végi utolsó soros ülését tartotta június végén. A testület a nyár folyamán több alkalommal is tartott rendkívüli üléseket, melyek összehívására azért volt szükség, mert a napirendi pontok tárgyalása nem várhatott a következő, szeptemberben tartandó soros ülésig.
2018. július 25-én döntött a testület a területi ellátási kötelezettséggel működő 2. számú fogorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének elfogadásáról, mely szerint Dr. Kiss Zsófia fogorvos látja el az ezen fogorvosi körzet ellátási körzetben lakó személyek fogászati alapellátását. A szerződés megkötésével egyidejűleg Dr. Fakhouri Antoine Youssef fogorvossal 2016. szeptember 1. napjával megkötött szerződés a helyettesítésre vonatkozóan felbontják.
Döntés született a Köttön utca 23. szám alatti ingatlan megvásárlásáról 4.538.000 Ft értékben, melynek fedezete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének felhalmozási céltartaléka. A döntés célja a Köttön utcai Idősek Otthonának bővítése.

A képviselő-testület elfogadta a 2018. évi lakossági járda felújítási program (II. ütem) meghirdetését, mely pályázati felhívást előző lapszámunkban közzé tettük. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 30. A pályázat benyújtása: A pályázat eredeti példányát a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki és Pályázatkezelő Osztályán személyesen ügyfélfogadási időben, vagy postai úton az 5440 Kunszentmárton, Köztársság tér 1. számra címezve „Lakossági járdafelújítás 2018. II. ütem” címmel ellátva kell benyújtani. A pályázat benyújtása díjmentes. A pályázattal kapcsolatban további információkért keresse Budai Barbarát személyesen vagy a 0656/560-513-as számon.

A július 25-én tartott soronkívüli ülésen dr. Szabó Péter felvetette a Bácsvíz Zrt-vel kapcsolatos problémákat. „Kétfelé kell a problémát választani: az üzemeltetéshez kapcsolódó problémákkal nehéz megbirkózni. Ilyen a Tiszakürti út és az Állami Gazdaság ivóvízellátása. Esetleg megoldás lehet, hogy a 0,1% tulajdoni hányadukkal él az Önkormányzat, és egy közgyűlésen szóvá teszik. A másik problémakör a kátyúzással kapcsolatos, ahol egyértelműen a Városgondnokság felszólíthatja a Bácsvizet, hogy végezze el, amennyiben nem, akkor elvégzi a saját költségre, és a számlát benyújtja a Bácsvíznek.”
Wenner-Várkonyi Attila polgármester is hangsúlyozza, hogy a Bácsvízzel kapcsolatban elfogyott a türelem. „Számos egyeztetésen felvetettük már a problémát, de megoldás eddig nem született, ezek után Kurdi Viktor úrnak írunk panaszlevelet. Lépni fogunk az ügyben.”

A 2018. augusztus 9-én tartott rendkívüli ülésen a képviselők döntöttek tanulmányi ösztöndíjról a középiskolások és felsőfokú oktatási intézmények hallgatóinak részére. Egyhangúlag örömmel fogadták a tanulók támogatásának lehetőségét.

Herczeg Renáta

A hozzászólások nem engedélyezettek!