Olvasókör Mátyás királyról

Olvasókör Mátyás királyról

2018. szeptember 24-én, hétfőn 17 órai kezdettel került sor könyvtárunkban következő olvasókörünkre, „Sorsfordítók a magyar történelemben: Hunyadi Mátyás” címmel. A cím azonos Pálosfalvi Tamás történész közelmúltban megjelent könyvének címével, így ez az alkalom a kötet bemutatója is volt egyben. Hunyadi Mátyás szilárdan őrzi helyét a legnagyobb magyarok sorában, és ha csak az uralkodókat nézzük, az egy Szent Istvánt leszámítva aligha akadna komoly vetélytársa a magyar trónon az elmúlt ezer évben ült koronás fők között. Az igazságos Mátyás emlékét nemcsak a magyar népmesék őrzik, hanem a környező népek hagyományai is. Életében ugyan nem örvendett feltétlen népszerűségnek, amennyire a kortárs forrásokból tudni lehet. Így kétségtelen, hogy kellett lennie valami rendkívülinek Mátyás személyiségében, ami megragadta a kortársak képzeletét, függetlenül attól, hogy barátként vagy ellenségként kerültek-e vele kapcsolatba. Halála idején Mátyás mindennek tűnt, csak követendő példának nem - a magyar politikai elit részben azért is sorakozott fel Ulászló mellett, mert olyan valakit akart uralkodójának, aki lehetőség szerint semmiben sem hasonlít elődjére. Mátyás király uralkodása később egyfajta magyar aranykor képét öltötte magára. Harminchat évvel halála után a Magyar Királyság hadserege végzetes vereséget szenvedett a szultán hadaitól Mohács mezején, további tizenöt évvel később pedig az ország jó másfél évszázadra három részre szakadt.

a könyvtár munkatársai

A hozzászólások nem engedélyezettek!