Egyházi hírek

Várakozás – beteljesedés

Sok festőt megihletett az a bibliai kép, amikor Gábriel arkangyal hírül viszi a Mennyei Atya tervét, hogy elküldi Fiát a földre. Így született meg számos „Angyali üdvözlet” című festmény. Várakozással teli időszak következett el a názáreti leány, Mária életében. Mi is várakozunk, bár nem biztos, hogy mindenki vallásos értelemben, de várjuk a karácsony estét. A keresztény világ várakozása a Megváltó születésének emlékezetére irányul. Születésnapra készülünk, a legnagyobb jelentőségű születésnapra. A Biblia így tanúskodik e jeles eseményről: „Gyermek születik nékünk! Fiú adatik nékünk, s a fejedelemség az ő vállán. S ez lesz az ő neve: a nagy Határozat hirdetője.” /Iz. 9,6/ Ez a karácsony lényege, az Atya elhatározta, hogy megment minket a kárhozattól. Szabadítót küld a földre, Jézus emberként megszületik, felveszi és leéli az emberi életet. Ezzel kézzelfoghatóvá válik az Isten SZERETET mivolta. „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. „ /Jn. 3,6/. Éljünk tehát ezzel a lehetőséggel ragadjuk meg a felénk kinyújtott isteni kezet!
Áldott karácsonyt kívánok!

Laurinyecz Pál

A hozzászólások nem engedélyezettek!