A „Dicsőség jele” című időszaki kiállítás

A „Dicsőség jele” című időszaki kiállítás

A kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum és a Kunszentmártoni Gyűjtőklub, mely ebben az évben ünnepli fennállásának 15. évét, ezen alkalomból útjára indította a „Dicsőség jele” című nagyszabású időszaki kiállítását. A kiállítás megnyitójára 2018. november 9-én került sor a Helytörténeti Múzeumban. A kiállítótermek megteltek az I. világháború emlékeivel tárgyak, fényképek, könyvek, naplók formájában. A megnyitó kezdetén egy perces néma csönddel emlékeztek a Gyűjtőklub már elhunyt tagjaira, majd a Gyűjtőklub megalakulásának kezdetét idézte fel Hegedűs Kriszti-án a Helytörténeti Múzeum igazgató helyettese. 2003. októberében összeült néhány személy és megalakították a Kunszentmártoni Gyűjtőklubot. A lelkesedés azóta is töretlen, hiszen minden hónap utolsó péntekjén összeülnek, bemutatják egymásnak a legújabb szerzeményeket, ötletelnek, véleményt cserélnek. A közös szenvedély ösz-szekovácsolta a társaságot, mely mára egy nagy baráti közösségé alakult. A csoport először 2005-ben az „Életünket és Vérünket” című I. Világháborús kiállítással je-lent meg a nyilvánosság előtt. Ezt sorra követték kiállítások nemcsak helyben, de a térség településein is. Minden kezdeményezés élére elsőként állnak, számtalanszor működtek közre a Helytörténeti Múzeum által szervezett kiállításokon és a városi rendezvényeken. Fontos megemlíteni, hogy Kovács Antal gyűjtő az országban egye-dülálló polgári védelmi anyagából rendezett bemutató állandó kiállítás megtekinthető Szolnokon. Dr. Szabó János Gyóni Géza: Csak egy éjszakára című versének szavalata után a kiállítást Gorcsa Oszkár történész nyitotta meg. A magyarországi, azon belül is a kunszentmártoni katonák kiemelkedő teljesítményéről számolt be, melyről a fenn-maradt naplók, levelezések, feljegyzések és a világháborút átélt még élő családtagok személyes élménybeszámolója alapján szerezhet tudomást a ma embere. Az I. világ-háborúban elesett katonáknak, apáknak, nagyapáknak emléket állítottak 1929-ben. A templom mellett álló szoborcsoportot állami támogatásból idén újította fel önkor-mányzatunk. Kunszentmárton polgárai soha el nem múló tisztelettel gondozzák elő-deik emlékét.  A kiállítás végén emlékplakettek ünnepélyes átadása következett. Sza-bó Tamás, a társaság mozgatórugója, motorja a Gyűjtőklub tagjainak átadta az emlékplaketteket, melyek Csák Attila szobrászművész munkáját dicsérik.  Az eltelt 15 év alatt Kunszentmárton közéletének meghatározó csoportjává vált a Gyűjtőklub. Ennk elismeréseként a kiállítás megnyitója előtt a Kunszentmártoni Gyűjtőklub Kunszentmárton Város Önkormányzatától a Pro Communitate Urbis elismerést vette át. Szívből gratulálunk, és további sikereket kívánunk!                                                             

Herczeg Renáta

A Gyűjtőklub kiállításán készült képek az alábbi linken megtekinthetőek!

A hozzászólások nem engedélyezettek!