Képviselő-testületi ülés

Képviselő-testületi ülés

Tájékoztatót adott Deák István a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának osztályvezetője a foglalkoztatás helyzetéről Kunszentmártonban a képviselő-testület 2019. március 28. napján tartott soros képviselő-testületi ülésén. „A regisztrált álláskeresők száma a megelőző három év alatt jelentősen csökkent. 2016. évben még 426 fő volt az éves álláskeresői átlag, ez 2018. évre 42,2 %-kal csökkent, 246 főre. A változás köszönhető a javuló munkaerő-piaci környezetnek a járásban, illetve az ingázással érintett vonzáskörzetben is (Szarvas, Kecskemét) is, melynek következtében számos szakmát már hiányszakmaként tarthatunk számon. A térség fejlődésében természetesen jelentős szerepe van a folyamatban lévő Európai Uniós programoknak– GINOP 5.1.1, GINOP 5.2.1, TOP 5.1.1, TOP 5.1.2 – melyeknek köszönhetően éves átlagban 500 főt is meghaladó támogatott elhelyezkedést mérhetünk és emellett 120-130 fő álláskereső jut képzés útján új végzettséghez. Az álláskeresők iskolai végzettség szerinti megoszlása is a javuló munkaerő-piaci körülményeket támasztja alá. Az alacsony iskolai végzettségű álláskeresők esetében 2016-2018. év között 53,5 %-os, a középfokú végzettségűek esetében pedig 35,4 %-os létszámcsökkenést tapasztalhatunk.” – derült ki a tájékoztatóból.
A Munkaügyi Központ mindig is kiemelkedő hangsúlyt fektetett az értékes tudás átadására, a képzések szervezésére, melynek során törekednek arra, hogy a képzési helyszín minél közelebb kerüljön az álláskeresők lakóhelyéhez, vagyis emelkedjen a kihelyezett képzések száma Kunszentmártonban, könnyítve ezzel a résztvevők utazási körülményeit. Deák István elmondta, hogy: „A legnagyobb mértékű változás a pályakezdő álláskeresők esetében tapasztalható. Három év alatt - 2016-2018 - 59,5 %-os volt a csökkenés mértéke Kunszentmárton városában az álláskereső regisztrált pályakezdők esetében. A legjelentősebb a felnőttképzésbe vonás aránya volt, illetve az Ifjúság Garancia program bérköltség támogatásai is elősegítették a nagymértékű elhelyezkedést.”
Kiemelt feladat a jövőben a tartósan regisztrált álláskeresők esetében az ismétlődő, egymásra épülő szolgáltatási tevékenységek sora, illetve az egyes szakterületek kapcsolódása és közös munkája. A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a kunszentmártoni foglalkoztatás helyzetéről szóló tájékoztatót és megköszönte a Kunszentmártoni Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály valamennyi munkatársának a foglalkoztatás elősegítéséért kifejtett munkáját.

A testület megtárgyalta a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ intézményi térítési díjairól szóló rendeletet, mely április 1-től a következők szerint változik. 

A Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ Hatályos térítési díjai
          szolgáltatás megnevezése -  intézményi térítési díj
1.Szociális étkeztetés 550,-Ft/nap/fő
2.Étkezés házhozszállítás 160.-Ft/nap/adag
3.Házi segítségnyújtás 1.350,-Ft/óra/fő
a)szociális segítés 650,-Ft/óra/fő
b)személyi gondozás 700,-Ft/óra/fő
4.Nappali ellátás 400,-Ft/nap/fő
5- Ápoló-gondozó ellátás
bentlakásos otthonban 2.971,-Ft/fő/nap
89.130,-Ft/fő/hó
6.Bölcsődei gondozás 200,-Ft/fő/nap
7.Bölcsődei étkeztetés 425,-Ft/fő/nap
8.Bölcsődei munkahelyi étkezés 450,-Ft/fő/nap
„Az étkeztetési szolgáltatások díjai az ÁFÁ-t tartalmazzák.”

Elfogadták az ülésen a Helyi Esélyegyenlőségi Program 2019-2024 időszakra vonatkozóan. A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja Kunszentmárton Város Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, a diszkrimináció-mentességet, szegregációmentességet, a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (Szolnoki Tankerületi Központtal, Karcagi Szakképzési Centrummal).

Herczeg Renáta

DSC_7646

A hozzászólások nem engedélyezettek!