A Képviselő-testületi ülésről jelentjük

A Képviselő-testületi ülésről jelentjük

Kunszentmárton Város Önkormányzatának április 25-én megtartott képviselő-testületi soros ülése együttes üléssel vette kezdetét Csépa Község Önkormányzatával, melynek keretén belül mindkét önkormányzat egyhangúlag elfogadta a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót. Fialka György és Wenner-Várkonyi Attila polgármesterek megköszönték a hivatalok már évek óta tartó összehangolt munkáját. Az együttes ülést követően a képviselő-testület egybehangzó véleménnyel elfogadta a
Kunszentmártoni Rendőrkapitányság és a Városi Polgárőr Egyesület 2018. évi munkájáról szóló beszámolókat, melyeket az Oktatási, Sport, és Közbiztonsági bizottság április 23-án már előzetesen hosszasan megtárgyalt. Simon Imre rendőr alezredes, kapitányságvezető kiegészítette a beszámolóban leírtakat. „A Kunszentmártoni Rendőrkapitányság a rendelkezésre álló anyagi, technikai és humán erőforrások kihasználásával végrehajtotta a 2018. évi feladatait, megvalósította a célkitűzéseit. Kiemelt munkánk volt az országgyűlési választásokkal kapcsolatos feladatok végrehajtása, Magyarország külső határainak fokozott védelmében való közreműködés és az illegális migráció elleni eredményes fellépés érdekében mélységi ellenőrzési feladatok végrehajtása. Nagy hangsúlyt fektettünk az önkormányzatokkal, polgárőrséggel és egyéb rendészeti feladatokat ellátókkal minél szorosabb együttműködés kialakítására. Összességében elmondhatom, hogy a Kunszentmártoni Rendőrkapitányság eredményes évet zárt. A településen csökkent a regisztrált, a kiemelt és a közterületen elkövetett bűncselekmények száma is csökken. A lakosság szubjektív közbiztonság érzete nőtt, melyre az önkormányzat kamerarendszerének kiépítése is hatással van.”

Dr. Urbán Zoltán rendőrfőkapitány urat egyéb elfoglaltsága miatt Szitár Ferenc rendőrfőkapitány-helyettes, r.ezredes, rendőrségi főtanácsos helyettesítette. Az életből vett példákkal mutatta be városunk közbiztonságának helyzetét és megosztotta a képviselő-testülettel az online kamerarendszer technikai, jogszabályi feltételeit, mellyel a városban látott kameraképet a rendőrkapitányság munkatársai is azonnal, első kézből láthatják.

A Városi Polgárőr Egyesület előző évi munkáját is tárgyalta a szakbizottság, melyen kiderült, hogy munkájuk könnyítése érdekében gépjármű vásárláson gondolkodik
a gárda. Imrei István tanácsnok úr nagyobb összeggel támogatja ezt a kezdeményezést, hogy minél jobb gépkocsit tudjanak vásárolni. A kezdeményezéshez vállalkozások, magánszemélyek is csatlakozhatnak.

A közrenddel kapcsolatos beszámolók után az önkormányzat 2018. évi költségvetés végrehajtásának beszámolóját tárgyalta meg a testület. Jauernik István, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke összegezte a bizottságon elhangzottakat. „Eredményes és fegyelmezett évet zártunk. Az adóbevételeink kedvezően alakultak. 70 millió Ft az, amivel most a zárszámadás után rendelkezünk, melyből a javaslat szerint 14 millió Ft általános tartalékba, 56 millió Ft a fejlesztési tartalékba kerül.”

A 2019. évi helyi adóbevételek alakulásáról szóló tájékoztatót is elfogadásra került. Dr. Hoffmann Zsolt jegyző így összegezte az elmúlt negyed évet: „Az adóbevételek teljesítése 48,13 %, amely az elmúlt évekhez képest jónak mondható. Az adózók ettől az évtől kezdve a helyi iparűzési adó kivételével az egész évre kivetett adóról megkapták mind a márciusban, mind pedig a szeptemberben esedékes csekket, melynek következtében jelentős részük az egész éves adót befizette.”

Az április 25-i testületi ülésen a Kunszentmárton Város Önkormányzata közterületi térfigyelőkamera- rendszeréről szóló rendeletet és az adatkezelési szabályzatát elfogadta, hiszen az önkormányzat 125/2016.(IV.28.) határozata „Kunszentmárton Város területén térfigyelő kamerarendszer kiépítésére vonatkozó eljárásról” alapján a tervezett rendszer kiépítésre került.

A képviselő- testületi ülés nyílt részének utolsó napirendi pontja, az Egyéb kérdések, ahol több megoldásra váró feladat felvetődött többek között a televízió kérdése. Wenner-Várkonyi Attila polgármester egyeztetést folytatott Sipos Zoltánnal, a Körös Tv ügyvezetőjével. A szerződés módosításával a következő önkormányzati ciklust megvárják, mely döntést a testület is jóváhagyta úgy, hogy a már megkötött szerződés feltételeit átvizsgálják, és megkövetelik annak betartását. A nem teljesített feladatokat pedig számon kérik a vállalkozótól.

Másik kardinális feladatként ismételten felmerült a 45-ös elkerülőút kiépítése. Több alkalommal küldött levelet Kunszentmárton Város Önkormányzata a kormánynak. Érdemi választ nem kaptak. A képviselő-testület azt a döntést hozta, hogy felkéri Boldog István országgyűlési képviselőt, hogy az önkormányzat kérdését nyújtsa be az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz, mely így hangzik: Mit tehet Kunszentmárton Város Önkormányzata annak érdekében, hogy a város legnagyobb problémája, a 45-ös számú főút elkerülő szakasza megépülhessen? 

Herczeg Renáta 

A hozzászólások nem engedélyezettek!