EGYHÁZI HÍREK – Új kezdés

EGYHÁZI HÍREK - Új kezdés

Városunk újratelepülésének 300. évfordulóját ünnepeljük az előttünk álló egy évben. Változatos polgári és egyházi megmozdulásokra kerül majd sor. Az újrakezdésről mint keresztény ember „szólalok” meg. Örömteli dolog, hogy mindig van lehetőség az új kezdésre, a megújulásra. Segítségként az Istentől ajándékba kapott hit áll rendelkezésünkre. - Ez a lehetőség, a hit, bárki számára elérhető. Nyitott szív kell hozzá. - Jézus, aki eljött közénk, elhozta a Mennyei Atya üzenetét; hogy szeret minket! A bűnben botorkáló embert Jézus a gyötrelmes kereszthalál és a dicsőséges feltámadás által kiszabadította a kárhozatból, kaput nyitott a mennybe. Új lehetőséget kapunk: az őszinte bűnbánat és gyónás után tiszta lappal indulhatunk az előttünk levő útra. Az apostolok példájára mi is új lendületet kaphatunk, ahogyan ezt az Apostolok Cselekedeti 2 fejezetében a pünkösdről olvashatjuk. Az addig félő, megbújó tanítványok a Szentlélek kiáradása által erőt, bátorságot kaptak, s az Egyház megtelt ÉLETTEL. Őseink is csak Isten kegyelme segítségével tudtak megerősödni és mindeddig megmaradni a Körös partján. Ezután is fontos, hogy ne csak az emberi erőlködés, hanem az Istentől kért és kapott erő felhasználásával éljük mindennapjainkat.  Pál apostol is így tanít minket az első korintusi levél 10,3-ban; „Akár esztek tehát, akár isztok, bármi mást cselekedtek, mindent Isten dicsőségére tegyetek!” Ha megfogadjuk ezeket az intelmeket, akkor biztosak lehetünk, ismét lesz 300 évünk itt, e szép vidéken.                
Laurinyecz Pál

A hozzászólások nem engedélyezettek!