Soros képviselő-testületi ülésről jelentjük

Soros képviselő-testületi ülésről jelentjük

A képviselő-testület 2019. június 29-én tartott soros testületi ülésén fogadta el a Bácsvíz Zrt. 2018. évi beszámolóját. A BÁCSVÍZ Zrt. elnök-vezérigazgatója, Kurdi Viktor levélben
tájékoztatta Kunszentmárton Város Önkormányzatát, miszerint 2019. május 22-én az évi rendes közgyűlésén a részvényesek elfogadták a Társaság 2018. évi beszámolóját. Tájékoztató levelük célja a tulajdonosok minél alaposabb és részletesebb informálása, melyet településenként állítottak össze a legfontosabb műszaki és gazdasági elemekről.
A Képviselő-testület 233/2017. (IX.28.) határozatában fogadta el a Közműves ivóvízellátás és közműves szennyvízelvezetés és –tisztítás Gördülő Fejlesztési Tervet (2018-2032), melyet a 328/2018. (XII.06.) határozatával módosította. A képviselők elfogadták a Kunszentmárton Város Önkormányzatának pályázatairól szóló tájékoztatót. Az önkormányzat kiemelt céljának tekinti a város fejlesztését. A pályázati lehetőségek kihasználása által több beruházás valósulhatott meg az elmúlt években, 2018. és 2019. években pedig új pályázati felhívások megjelenésével további számos lehetőség nyílt, nyílik meg Önkormányzatunk részére, melyekről már korábbi lapszámainkban tájékoztattuk tisztelt olvasóinkat.
Beszámolót nyújtott be a testület elé a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ 2018. évi munkájáról Veres Margit Terézia intézményvezető asszony. A testület megköszönte az intézmény valamennyi dolgozójának a lelkiismeretes munkát.
A képviselők megtárgyalták a középiskolások és felsőfokú oktatási intézmények hallgatóinak, tanulmányi ösztöndíjára vonatkozó pályázati kiírásról szóló előterjesztést. Kunszentmárton Város Önkormányzata sikeresen pályázott az „EFOP-1.5.3-16-2017-00074 Humán szolgáltatások fejlesztése a Kunszentmártoni Járásban” című pályázatra, melynek végrehajtása folyamatban van. A pályázat egyik eleme középiskolások és felsőfokú oktatási intézmények hallgatói számára ösztöndíj pályázat biztosítása. A pályázati forrásból még 12 hónapon keresztül 50 fő középiskolás havi 20 ezer Ft és 25 fő egyetemista, főiskolás havi 30 ezer Ft ösztöndíjban részesülhet. A program kezdete 2018. szeptember volt, vége 2020. augusztus lesz. A testület mindkét kategóriában tanulmányi ösztöndíj pályázatot írt ki, mellyel nem csak kunszentmártoni fiatalok tanulását támogathatjuk, hanem ösztönző hatással lehet a minél jobb eredmény elérésére. Fontos eleme a pályázatnak a minőségi tanulás, az eredmény elismerése, a minél jobb szakemberré válás ösztönzése.
A testület döntött a meghirdetett 2019. évi lakossági járda felújítási program keretösszegének megemeléséről. Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 59/2019.(II.28.) határozatában döntött a 2019. évi lakossági járda felújítási program pályázati felhívás szerinti meghirdetéséről, 1.000.000,- Ft értékben, összesen 200 m2 járda felújítására. A 2019. évi járda felújítási program keretében határidőn belül mintegy 552 m2 területű járdafelújításra nyújtottak be pályázatot. A Városgondnokság és a Műszaki és Pályázatkezelő Osztály 2019. május 31. és június 17-e között közös helyszíni szemle keretében vizsgálta meg a pályázatok (felújítás) indokoltságát, és rangsorolta az érintett járdákat műszaki állapot szerint. A jelenlegi felmérések alapján felújítással indokolt járda felülete összességében mintegy 367 m2, mely közel kétszerese a meghirdetett keretnek. Az ismeretek tudatában az önkormányzat 2019. évi költségvetése magánszemélyek kommunális adó céltartaléka terhére 940.000,- Ft-tal megemeli.
Kungyalu településrészen történő rendszám felismerő kamera telepítéséről döntöttek a képviselők. A tavalyi évben megvalósított térfigyelő kamerarendszer bővítésének III. üteme alapján a korábbi fejállomás kapacitása alapján lehetőség
lenne egy fix telepítésű rendszám felismerő kamerát elhelyezni Kunszentmárton – Kungyalu településrészen, a Radnóti út elején, a lakott terület jelzőtábla közelében. Ez az igény a 2019. március végén Kungyaluban tartott lakossági fórum keretében is elhangzott. A rendszám felismerő kamerát Kunszentmárton Város Önkormányzata megrendeli a mezőtúri Benzol-Tech Kft-től.

Herczeg Renáta

A hozzászólások nem engedélyezettek!