Jubileumi búcsút ünnepeltek Kunszentmártonban

Jubileumi búcsút ünnepeltek Kunszentmártonban

Újratelepítésének 300. évfordulóját ünnepli 2019-ben a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kunszentmárton. A jubileumi év kiemelt eseménye volt a november 9-i Szent Márton-búcsú, melyen Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek mutatott be ünnepi szentmisét.

Kunszentmárton nevét a 13. századi Váradi Regestrum említette először Mortun falu néven – ez alapján valószínűsíthető, hogy első templomát is Szent Márton püspök tiszteletére szentelték. A falu 1239-ben kunszállás lett. A török korban elnéptelenedett települést 1717–1719 között Jászapátiból és környékéről érkező katolikus jász családok telepítették újra, így Kunszentmárton lett a Nagykunság egyetlen katolikus többségű városa. Ma álló temploma 1784-ben készült el.

A jubileumra emlékező ünnepi szentmisét Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek mutatta be számos, a környező településekről érkezett zarándok jelenlétében. A főpásztor homíliájában kiemelte, a szentek Krisztus megjelenítői a történelemben, s fontos jellemzőjük, hogy figyeltek az idők jeleire. Szent Márton tanítása ma is időszerű és megszívlelendő, hiszen kora hasonlóságot mutat a mi időnkkel: a római birodalom végnapjait élte, s megkezdődött a népek vándorlása. Hogyan válaszolt erre Márton? Ő mindig többre vágyott, a katonaság mellett végezte a katekumenátust. Így lett részese a koldussal való találkozásnak, ami Jézus Krisztushoz elvezette. Nem pusztán egy pillanat műve volt: Márton nemcsak ismerkedett a hittel, hanem meg is vallotta azt. Szent Márton e tettével feladatot is ad nekünk – buzdította a híveket a főpásztor. Nem elég csupán ismereteket átadni a hitről, hanem hitvalló életet kell élni.

Szent Mártonnál a hit életformává vált: tettekre váltotta, és ezt híveinek is feladatul adta. Így jelent meg közreműködésével a felebaráti szeretet első szervezett formája. Ne felejtsük el azonban, hogy az egyház nem pusztán szociális intézmény. Az érsek Kalkuttai Teréz anyát idézte, aki segítő tevékenysége mellett hosszú időt szakított imádságra is. „A jócselekedetekhez elengedhetetlen a hit – hangsúlyozta Bábel Balázs. – Ezért van halálra ítélve az a humanizmus, ami mögött nincs hit. Isten a szeretet forrása, és ő sugallja nekünk a jótetteket.”

Kunszentmárton is azért tudott újjáéledni, mert a várost újratelepítő katolikus jász családok előtt voltak eszmények és példák. De megőrizték-e a hitet? Ne legyünk a kegyelem végállomásai! – kérte a főpásztor. – Adjuk tovább a hitet, magyarságunkat és kereszténységünket, mert a kettő nem zárja ki egymást. A jócselekedetek elkísérnek bennünket, a jótettek tesznek boldoggá minket. Az ember boldogságának forrása jót cselekedni, így válik nekünk példaképpé Szent Márton. Prédikációja végén Bábel Balázs arra kérte Kunszentmárton híveit, hogy éljék meg a jelenben az evangéliumot, mert csak így lesz jövője ennek a településnek.

A búcsúi szentmisét szeretetvendégség követte a templom előtti téren, melyen helyiek által felajánlott süteménnyel vendégelték meg a közösséggel együtt ünneplő zarándokokat.

  Benke Zsuzsa

DSC_7117

DSC_7125DSC_7128DSC_7111

DSC_7123

A hozzászólások nem engedélyezettek!