Újabb beruházás

Tisztelt Kunszentmártoniak!

Egy újabb beruházásról szeretném Önöket tájékoztatni:

Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására elnevezésű pályázati kiírásra.

Támogatási kérelmünk pozitív elbírálásban részesült. 14.038.142,-Ft támogatást kaptunk, melyhez a pályázati kiírásnak megfelelően 7.559.000,-Ft önerőt vállaltunk. A projekt keretében a Kossuth Lajos út jobb oldalán a Köztársaság tér és Alkotmány utcák közötti szakaszon (99,6 méter hosszban), valamint a Deák Ferenc úton (a Kossuth Lajos utcai járdához kapcsolódva, 50,2 méter hosszban a Kormányablak épületéig) a meglévő, rossz – itt, ott balesetveszélyt okozó - állapotban lévő aszfaltburkolat teljes elbontásával térkő burkolat kiépítése valósul meg, természetesen, az „akna fedlapok” szintbehelyezésével, a csapadékvíz elvezetés műszaki megoldásának megvalósításával.

Így a Városháza környéke esztétikumában és funkcionalitásában is megújul.

A közlekedés némi nehézséget okoz majd, ezért mindent megteszünk, hogy a kivitelezési munkálatok minél rövidebb ideig tartsanak.

Ehhez kérem szíves türelmüket!

Tisztelettel: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

A hozzászólások nem engedélyezettek!