Kulákok és budapesti kitelepítettek

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Kulákok és budapesti kitelepítettek

 

2021 nyarán lesz 70. évfordulója annak, hogy a kommunista kormányzat sok ezer budapesti polgárcsaládot telepített ki vidékre szervezetten azokhoz a módosabb gazdacsaládokhoz, akiket már évek óta beadásokkal sanyargattak és akiket kuláknak neveztek.

Az évfordulóra készülve szeretnénk elbeszélgetni a Budapestről egykor kitelepítettek és az őket Kunszentmártonban befogadó családok leszármazottaival. Kérjük, jelentkezzenek Barna Gábor e-mail címén: gaborbarnadr@gmail.com vagy telefonján: 20/9206122.

Barna Gábor

 

Az 1951. június 17-én Budapestről Kunszentmártonba kitelepítettek eddig ismert névsora

és néhány kunszentmártoni befogadójuk

 

 1. Ádámosi ?, feleségével és Gigi becenevű gyermekével.
 2. Ágota Géza honvéd alezredes feleségével, idős házaspár.
 3. Almásy István honvéd alezredes feleségével és Krauzené nevű anyósával.
 4. Bérczi Géza ?
 5. Binder Ottó tábornok, feleségével.
 6. Blankenstein János zenetanár felségével.
 7. Dr. Blazovich János honvédelmi minisztériumi osztályfőnök feleségével Saághy Mártával és Iván fiával. Blazovich Iván Kunszentmártonban nősült, felesége Devánszki Erzsébet.
 8. Boros ? rendőrtiszt, feleségével, lányával és György fiával.
 9. Dinich ? honvéd ezredes.
 10. Elefánthy László honvéd alezredes, feleségével, fiával és lányával. Második lányuk Kunszentmártonban született.
 11. Fattinger Vilmos ?
 12. Dr. Frisch Ferenc közgazdász, m. kir. kormányfőtanácsos, egyetemi magántanár, biztosítástechnikai szakértő.
 13. Gábor Farkas Vilmos kereskedő és katona, ékszerész (?) és felesége, Gábor Jolie (Tillemann Janka). Gábor Zsazsa Egyesült Államokban élő/élt színésznő szülei.
 14. Gadányi Györgyné ? kisfiával.
 15. Dr. Gajzágó Ferenc ügyvéd.
 16. Garamvölgyi Ernő honvéd alezredes feleségével. (Köttön utcában laktak.)
 17. Harkai László honvéd ezredes, egyedül.
 18. Hódi (vagy Hódy) Lóránt honvéd alezredes feleségével, Várossy Matilddal.
 19. Dr. Horváth Béla Jenő rendőrkapitány feleségével. ADT
 20. Ily ? minisztériumi tisztviselő, feleségével. (Kerekes Lambertéknél laktak.)
 21. Ivanich Miklós zongoraművész, Lukovszkyné nevű nagyanyjával, aki ezredes özvegye volt és lányaival. Őket egy-két hónap múlva visszaengedték Budapestre.
 22. Dr. Juhász József rendőrtanácsos feleségével.
 23. Báró Kaás Albert közgazdász, egyetemi tanár Műegyetem.
 24. Kabina Vilmos ? és felesége, járni alig tudó idős emberek voltak.
 25. Dr. Kaposy Miklós honvédelmi minisztériumi miniszteri tanácsos, görög keleti pap és fia Miklós.
 26. Dr. Karádi Miklós ? rendőrtanácsos és felesége.
 27. Karakas Albert kémelhárító százados édesanyjával. (Gál Ferencéknél [Katona u.] laktak.)
 28. Kéley Rezső vezérőrnagy.
 29. Keller Endréné özvegyasszony, egyedül.
 30. Kemény János ? és felesége.
 31. Dr. Kiss Sándor író, felesége Derecskei Erzsébet és lányaik: Erzsike és Jutka. (Kunszentmártonban Kiss István Mátyás kir. u. 24. családjánál laktak.)
 32. Kiss Sándor ? és felesége. Kleisz ? ezüstgyáros
 1. Kocán István ?
 2. Kohn Mihály (József, Miksa?) zsidó kegyszerárú nagykereskedő édesanyjával és Misi fiával. Budapesten a Király utcában volt boltjuk.
 3. Dr. Koronghy Henrik rendőrkapitány. (1906-1994) Kunszentmárton maradt, megnősült, itt halt meg.
 4. Kovácsné ? rendőr alezredes özvegye és Tamás fia.
 5. Dr. Kozma Jenő ügyvéd, feleségével, Költő Ágnes főiskolai tanárral, Jenő és Tamás fiukkal, (Kiss István Mátyás kir. u. 24. lakásában laktak.)
 6. Kubicza Kázmér honvéd vezérkari ezredes
 7. Lahner Kornél gépészmérnök, a MÁV elnök-vezérigazgatója feleségével Szabó Sárával. (Márkus Gyula szíjgyártónál, Mátyás kir. utca.)
 8. Lengyel József ?
 9. Lingauer Béla ?
 10. Liptófalvi István honvéd alezredes édesanyjával. Vagy Lipótfalvi István???
 11. Lukowskyné ? ezredes özvegye, Ivanich Miklós nagyanyja volt, lányai is vele voltak. Ivanich Miklóssal együtt egy-két hónap múlva visszatérhetett Budapestre.
 12. Marácziné (Rózsika?) ?
 13. Ménesi Sándor és felesége.
 14. Dr. Mezey Lajos Kunszentmárton volt országgyűlési képviselője.
 15. Miklós Pál ? szüleivel vagy édesanyjával került Kunszentmártonba. 1952 februárjában innen vitték el munkaszolgálatos katonának. Kunszentmártonból nősült. Felesége beceneve Babus.
 16. Nádasy Kálmán agronómus, volt középbirtokos. Felesége Kacskovics ?, leányukkal Alexával és két gyermekével.
 17. Nagy Béla ?
 18. Naményi Miksa honvéd alezredes feleségével, Magda és István nevű gyermekével.
 19. Németh ? tábornok, feleségével.
 20. Nemoda József jászárokszállási főjegyző.
 21. Nyotó Ferenc mérnökkari alezredes.
 22. Dr. Okolicsányi Gyula hadbíró ezredes, feleségével, Éva lányával és unokájával. Lányuk Kunszentmártonban kötött házasságot Domokos Dénes birtokossal.
 23. Oskó József tábornok. Idősebb ember volt. Kunszentmártonban vette feleségül fiatal menyasszonyát.
 24. Pataky Tibor idősebb úr 18-20 éves fiával.
 25. Radosevits báró feleségével.
 26. Reményi Schneller (?) Lajos
 27. Sprenger Imre pénzügyminisztériumi tanácsos ADT
 28. Dr. Stolcz Zsigmond rendőrtanácsos feleségével és anyósával, Dr. Kármán Aladárnéval.
 29. Szabó Dezső főszolgabíró feleségével.
 30. Dr. Szabó Miklós rendőrfőtanácsos, feleségével és Miklós fiával. ADT
 31. Dr. Szakáts Kálmán ? feleségével és Kálmán fiával.
 32. Dr. Szalay Sándor
 33. fülei Szántó Endre egyetemi tanár, Műegyetem, feleségével és anyósával.
 34. Szokolyi ? feleségével és László fiával, akit 1952-ben Kunszentmártonból hívtak be katonának. – Az ifj. László azonos Szokolyi László mérnökkel, zenetörtélnésszel?
 35. özv. Tilczerné ? alezredes özvegye, Nóra és Tőkés Lászlóné lányaival, Tőkés László és Zoltán unokáival.
 36. Unterhauser (Unkelhauser?) Károly ?
 37. Virányi ? honvédezredes feleségével.
 38. báró Vojnits Miklós nővérével, Vojnits Margit bárónővel (Széplaki József Wesselényi u. 6.).
 39. Zala Károly ezredes feleségével (Széplaki József Wesselényi u. 6.)

 

 

A hozzászólások nem engedélyezettek!