KÉSZ-közlemény: Szent István öröksége megtartó erő

Államalapító királyunk ünnepe kereszténységünk és magyarságunk megélésének kiemelt ideje. Szent Istvánnak a fiához írt intelmeiben egy olyan állameszme rajzolódik ki, aminek alapja a Krisztusba vetett hit megtartó ereje, a nemzeti értékek és hagyományok megőrzésének fontossága. Szent István ünnepén a KÉSZ arra kívánja felhívni a figyelmet, hogy ezek az ezer éve megfogalmazott bölcsességek ma is aktuálisak.

Oly korban élünk, amikor az elődök értékei, a tőlük megörökölt hagyományok megkérdőjeleződnek, sok esetben feledésbe merülnek, pedig keresztény hitünkben és magyarságunkban gyökerezik számtalan szép mai szokás, az ünnepek megélése, a népművészetünk, a mindennapi keresztény élet gazdagsága. Ám korunk istenellenes erői folyamatosan pusztítják a gyökereket, ami nemcsak identitásunkat, hanem jövőnket is veszélyezteti. Csak a mi hűségünkön és elszántságunkon múlik, hogy meg tudjuk-e óvni és tudunk-e élni az ebben rejlő kimeríthetetlen gazdagsággal. Ahogyan bízunk abban, hogy hagyománnyá válik a KÉSZ által Trianon százéves évfordulójára meghirdetett Kárpát-medencei harangzúgás is.

Hitünk és magyarságunk Szent István öröksége. A mi “feladatunk a szentistváni állameszmét lelkünkben ápolni, a korokon áthordozni és a mai kor minden nehézségén is átmenteni egy olyan időre, amikor magunknak és Európának is ismét egyik vezércsillaga lehet becsületességben és a nemzetek közötti békének ápolásában” (Teleki Pál).

Budapest, 2020. augusztus 20.

a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnöksége

A hozzászólások nem engedélyezettek!